شمش الومینیوم

ضایعات الومینیوم به هر شکلی که باشد قابل بازیافت است. تولید الومینیوم از الومینیوم بازیافت شده نسبت به تولید آن از سنگ معدن به ۹۰ درصد انرژی کمتر نیاز دارد و با بازدهی ۹۳ تا ۹۵ درصد می توان ضایعات الومینیوم را مجددا تبدیل به شمش نموده و در صنایع وابسته از آن استفاده نمود.

چرخه تولید شمش الومینیوم از ضایعات:
۱ – تصفیه و جداسازیضایعات الومینیوم از ضایعات غیر آهنی مثل سرب، برنج و …
۲- شارژ کوره دوار هوایی
۳- تخلیه مذاب به درون کوره نگهدارنده
۴- اضافه کردن عناصر مورد نیاز جهت آلیاژسازی
۵- قالب گیری مذاب به صورت شمش الومینیوم

شمش الومینیوم

شمش اولیه :
این شمش معمولا در کارخانه های ریخته گری تولید می شود و از درصد خلوص بالایی درحدود ۹۹٫۹% برخوردار است که معمولا به صورت پوکه های مستطیل شکل با وزن ۱۵ الی ۲۰ کیلو گرم تهیه می شوند . که جهت آلیاژ سازی آن ها از شمش های منیزیم ، روی ، سیلیسیم استفاده می شود که معمولا از شمش های منیزیم و سیلیسیم درمواقعی استفاده می شود که بخواهیم درصد کمی منیزیم و سیلیسیم به مذاب اضافه کنیم در غیر این صورت از آلیاژ ساز ها یا هاردنر ها (hardner) استفاده می کنیم.

شمش های ثانویه:
این شمش ها معمولا از ذوب مجدد قراضه های و برگشتی ها تولیدمی شود و با توجه به اینکه عملیات تصفیه و تمیز کاری روی این شمش ها انجام می شود از لحاظ قیمت گرانتر از شمش های اولیه می باشد اما دارای درصد خلوص و کیفیت بالاتری نسبت به شمش های اولیه می باشد .

قراضه ها:
که قیمت مناسبی داشته ولی قبل از استفاده باید عملیات تمیز کاری بر روی آن ها انجام شود.

برگشتی ها :
این شمش ها انواع قطعات معیوب سیستم راهگاهی را شامل می شود که به جهت شارژ مجدد در ریخته گری استفاده می شود .